Ремонт


Ремонт на стоматологични турбини

„МЕДИКОПРОГРЕС” извършва частичен и пълен ремонт на всички марки и модели турбини и наконечници

 • Смяна на износени лагери;
 • Смяна на роторни пакети;
 • Смяна на износени лагери на микромотори и наконечници;
 • Проверка и диагностика на турбини, наконечници и микромотори;
 • Ремонтите се извършват със стоматологични и керамични лагери;
 • Смяната на ротори на стоматологичните турбини се извършва с висококачествени, динамично балансирани ротори с отлични показатели на системата за захващане на борчето;

Извънгаранционно обслужване

 • Абонаментно сервизно обслужване

Включва отстраняване на неизправности и повреди и извършване на технически ревизии и профилактични прегледи във възможно най-кратък срок. Вложените резервни части се заплащат допълнително.

Цени на абонаментно обслужване на стоматологична апаратура:

– От 30 до 50 лв./месец за юнит, компресор и аспирация, в зависимост от техническото състояние на апаратите;
– 15 лв./месец за автоклав до 40 L;

 • Еднократно повикване за сервиз (извън абонамента)

Включва повикване и труд на сервизен специалист. Не са включени резервни части.

Цени на еднократно повикване на сервизен специалист:

 • 30 – 40 лв. за повикване и труд на сервизен специалист за 1 час за София-град;
 • 25 лв./час за всеки следващ астрономичен час;
 • За всички други населени места, освен София-град се начисляват транспортни разходи;