За МЕДИКОПРОГРЕС

„МЕДИКОПРОГРЕС” ЕООД е българска търговска фирма, с дейност в областта на стоматологичното оборудване. Седалището на фирмата е в град София.
Създадена е през 2000 г. под името ЕТ „Радко Стоянов – РДС”. През 2008 г. дейността на фирмата се разширява и продължава под името „МЕДИКОПРОГРЕС” ЕООД.

Цел

„МЕДИКОПРОГРЕС” ЕООД цели да предостави качествени сервизни услуги и доставка на първокачествено оборудване за стоматологични кабинети. Стараем се да се отнасяме индивидуално и коректно към нуждите на всеки клиент и да поддържаме високо ниво на професионална компетентност в работата си.

Предлагани услуги

  • Сервиз, доставка и монтаж на стоматологично оборудване.
  • Продажба и ремонт на стоматологични турбини, наконечници, микромотори.
  • Продажба, монтаж и поддръжка на съпътстващо оборудване (компресори, стерилизационна техника и др.), необходимо за обзавеждането на стоматологичните кабинети.